Ароматизатор за кола

Предлаган от Vix Media AIRVIX_02 AIRVIX_02
Размер: 64 / 103 mm
Цена: 2.00 лв. BGN
AIRVIX_02

Ароматизатор за кола / автомобил

Ароматизатор за кола / автомобил | Ароматизатор Airvix - черен кристал (black crystal)

Ароматизатор със страхотен ненатрапчив аромат и плътно ухание с дълготрайно усещане до 3 седмици. Подходящ както за Вашият автомобил, така и за дома или офиса. Освежава въздуха във всяко помещение. Ние предлагаме качествени български ароматизатори.

Тагове: Аксесоари за автомобил, Ароматизатори и автопарфюми, Еървикс, Airvix, Car Air Fresheners, Car Fragrance

Продуктов №: AIRVIX_02
Аромат: Черен кристал (Black crystal)
Държава: България

Други аромати: Момина сълза (Lily of the valley), Океан (Ocean), Марино (Marino), Златен допир (Golden touch), Анти табак (Anti tobacco), Орхидея (Orchid), Амарис (Amaryllis), Люляк (Lilac)

CLP — Класифициране, етикетиране и опаковане:
H317: Може да причини алергична кожна реакция.
H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

P102: Дръжте далеч от деца.
P273: Избягвайте изпускането в околната среда.
P302 + P352: При контакт с кожата: Измийте обилно с вода и сапун.
P333 + P313: При поява на кожно дразнене или обрив: Потърсете медицински съвет / помощ.
P501: Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните разпоредби.

Начин на употреба: Отворете опаковката и издърпайте арматизатора около 1см. Закачете го да виси свободно без да се допира до повърхности.

Отзиви от клиенти

  • : Този продукт все още няма мнения. Бъдете първият, който ще го оцени.

Кажете ни защо този продукт

Обратно към каталога

 

Други потребители се интересуват от ...

 

© 2024 Vix Media. Всички права запазени.